Menu
Obec Klokoč
ObecKlokoč

Spustili sme pre vás nové stránky.

VZN

Rok 2023

VZN1/2023, ktorým sa mení VZN 9/2019 v znení VZN 4/2022 - Dodatok 2.pdf

VZN1.2023, ktorým sa mení VZN 9.2019 v znení VZN 4.2022 - Dodatok 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,44 kB

VZN 2/2023 o organizácii miestneho referenda

VZN 2.2023 o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,55 kB

VZN 3/2023 o umiestňovaní volebných plagátov

VZN 3.2023 o umiestňovaní volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,45 kB

Rok 2022

VZN 01/2022 - Činnosť ktorých vykonávanie je zakázané

VZN 01.2022- cinnost ktorych vykonavanie je zakazane 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,34 kB

VZN 02/2022 - O určení názvov ulíc

VZN 02.2022 - o určení názvov ulíc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,79 kB

VZN 03/2022 - O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a SZ

VZN 03.2022 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a ŠZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,11 kB

VZN 04/2022 - ktorým sa mení VZN 9.2019 Dodatok.1

VZN 04.2022 - ktorým sa mení VZN 9.2019 Dodatok.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,23 kB

VZN 05/2022 - o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN 5.2022 o miestnych daniach _a miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,58 kB

VZN 06/2022 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách_a ŠZ

VZN 06.2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách_a ŠZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,88 kB

Rok 2021

VZN 01/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019

VZN 1.2021, ktorým sa mení VZN 12.2019 - Dodatok 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,38 kB

Rok 2020

VZN 04/2020, ktorým sa mení VZN 12/2019 Dodatok 1

VZN 4 2020, ktorým sa mení VZN 12 2019 Dodatok 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,99 kB

VZN 03/2020 ktorým sa mení VZN 11/2019 Dodatok

VZN 3 2020 ktorým sa mení VZN 11 2019 Dodatok 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,86 kB

VZN 02/2020 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN 022020 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,44 kB

VZN 01/2020 o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na území obce Klokoč

VZN 012020 o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na území obce Klokoč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,83 kB

Rok 2019

VZN 13/2019 umiestňovanie volebných plagátov

VZN 132019 umiestňovanie volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,8 kB

VZN 12/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN 122019 o miestnych daniach a miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,7 kB

VZN 11/2019 o nakladaní s odpadmi

VZN 112019 o nakladaní s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,09 kB

VZN 10/2019 o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN 102019 o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,41 kB

VZN 09/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce a o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy

VZN 092019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce a o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,3 kB

VZN 08/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

VZN 082019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 325,81 kB

VZN 07/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Klokoč

VZN 072019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Klokoč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,39 kB

VZN 05/2019 o organizácii miestneho referenda

VZN 052019 o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,69 kB

VZN 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokoč a o financovaní centier voľného času mimo územia obce Klokoč

VZN 22019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokoč a o financovaní centier voľného času mimo územia obce Klokoč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,68 kB

VZN 06/2019 o chove, vodení a držaní psov na území obce Klokoč

VZN 062019 o chove, vodení a držaní psov na území obce Klokoč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,18 kB

VZN 1/2019 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o registratúrnom poriadku

VZN 12019 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 12016 o registratúrnom poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,65 kB

VZN 04/2019, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN 042019, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,35 kB

VZN 03/2019 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladovv školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokoč

VZN 032019 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladovv školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokoč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,87 kB

Rok 2015

VZN 01/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN 012015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,63 MB

Rok 2013

VZN 10/2013 Verejný poriadok

VZN 102013 Verejný poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,75 kB

VZN 09/2013 Trhový poriadok

VZN 092013 Trhový poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,96 kB

VZN 072013 o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Klokoč

VZN 072013 o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Klokoč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,39 kB

VZN 052013 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách

VZN 052013 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,33 kB

VZN 11 2019 o nakladaní s odpadmi

VZN 11 2019 o nakladaní s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,28 kB

VZN 12 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN 12 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,63 kB

VZN 13 2019 o umiestňovaní volebných plagátov

VZN 13 2019 o umiestňovaní volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,04 kB

VZN 012020 o prevádzkovaní vodovodu a verejnej kanalizácie na území obce Klokoč

VZN 012020 o prevádzkovaní vodovodu a verejnej kanalizácie na území obce Klokoč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,2 kB

VZN 022020, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebicka

VZN 022020, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebicka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,21 kB

VZN 032020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 112019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klokoč

VZN 032020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 112019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klokoč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,23 kB

VZN 042020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 122019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 042020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 122019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,77 kB

Návrhy VZN

NÁVRH VZN 5.2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku

NÁVRH VZN 5.2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,97 kB

NÁVRH VZN 01/2021,ktorým sa mení VZN12.2019 Dodatok 2.pdf

NÁVRH VZN 1.2021,ktorým sa mení VZN12.2019 Dodatok 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,25 kB

Návrh VZN 01/2022 Činnosť ktorých vykonávanie je zakázané činnosti

Návrh VZN - cinnost ktorych vykonavanie je zakazane2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,56 kB

Návrh VZN 02/2022 o určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Klokoč

VZN - o určení názvov ulíc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,11 kB

Návrh VZN 03/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a ŠZ

NÁVRH-Klokoč-VZN_3_2022-o_výške_príspevku_na_čiastočnú_úhradu_nákladov_v_školách_a_ŠZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,24 kB

NÁVRH VZN 6.2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a ŠZ.

NÁVRH VZN 6.2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a ŠZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,61 kB

Návrh - VZN 03/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klokoč

Návrh - VZN 032020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 112019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klokoč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,23 kB

Návrh - VZN 04/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh - VZN 042020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 122019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,77 kB

VZN 11/2019 o nakladaní s odpadmi

VZN 11 2019 o nakladaní s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,28 kB

VZN 12/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN 12 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,63 kB

VZN 13/2019 o umiestňovaní volebných plagátov

VZN 13 2019 o umiestňovaní volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,04 kB

VZN 01/2020 o prevádzkovaní vodovodu a verejnej kanalizácie na území obce Klokoč

VZN 012020 o prevádzkovaní vodovodu a verejnej kanalizácie na území obce Klokoč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,2 kB

VZN 04/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 042020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 122019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,77 kB

VZN 03/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klokoč

VZN 032020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 112019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klokoč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,23 kB

VZN 02/2020, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebicka

VZN 022020, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebicka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,21 kB

Archív VZN

NÁVRH VZN 4/2022, ktorým sa mení VZN 9/2019 Dodatok 1

NÁVRH-Klokoč-VZN_4_2022,ktorým_sa_mení_VZN_9_2019-Dodatok_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,44 kB

VZN 032017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Klokoč.

VZN 032017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Klokoč..PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,78 MB

VZN 012017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN 012017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,66 MB

VZN 022016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN 022016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,38 MB

VZN 032015 o vylepovaní volebných plagátov

VZN 032015 o vylepovaní volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 655,48 kB

VZN 12018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení

VZN 12018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,79 kB

VZN obce Klokoč č.12016 o registratúrnom poriadku obce

VZN obce Klokoč č.12016 o registratúrnom poriadku obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,75 MB

VZN č. 42013 o poskytovaní výšky dotácie na žiaka navštevujúceho CVČ

VZN č. 42013 o poskytovaní výšky dotácie na žiaka navštevujúceho CVČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,07 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,72 MB

Všeobecne záväzné nariadenie č.22015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.22015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,73 MB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,58 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 112013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Klokoč

Všeobecne záväzné nariadenie č. 112013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Klokoč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,42 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,68 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12013 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12013 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,43 kB

Dodatok č. 12015 k vnútornému predpisu 12013

Dodatok č. 12015 k vnútornému predpisu 12013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,89 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č.1 DODATOK k VZN č.12011

Všeobecne záväzné nariadenie č.1 DODATOK k VZN č.12011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,6 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č.12011 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č.12011 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,41 kB

Všeobecne záväzné nariadenie z 27. 5. 2005. č. 212005, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu

Všeobecne záväzné nariadenie z 27. 5. 2005. č. 212005, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 684,83 kB

VZN č. 32013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN č. 32013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,25 kB

VZN 22017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Klokoč.

VZN 22017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Klokoč..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,92 kB

VZN č.122013 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce

VZN č.122013 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,8 kB

VZN č. 82013 o chove a držaní psov na území obce Klokoč

VZN č. 82013 o chove a držaní psov na území obce Klokoč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,63 kB

VZN č. 62013 o udržiavaní čistoty , verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene na území obce Klokoč

VZN č. 62013 o udržiavaní čistoty , verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene na území obce Klokoč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,59 kB

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Triedený zber komunálnych odpadov

Natur-pack

Sviatok

Meniny má František, Edvin, Fraňo

Zajtra má meniny Viera, Blahomír, Placid, Blahomíra, Karitína, Placida

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pamätná kniha

Kniha

Aktuálne počasie

dnes, streda 4. 10. 2023
slabý dážď 20 °C 9 °C
štvrtok 5. 10. oblačno 18/8 °C
piatok 6. 10. polojasno 18/8 °C
sobota 7. 10. zamračené 19/9 °C