Zemepisná poloha

geomorfologické začlenenie

Obec Klokoč sa nachádza v okrese Detva a leží na severných stráňach vulkanického pohoria Javorie. Jej osady – lazy sú zväčša pričupené na úpätí vrchov Vlčia jama a Ostrôžka, tie najnižšie položené zaberajú najjužnejší výbežok Slatinskej kotliny.zemepisné súradnice

Stred obce (osada Dedina) má tieto zemepisné súradnice:

19 stupňov 20ʹ30ʺ východnej zemepisnej dĺžky

48 stupňov 30ʹ15ʺ severnej zemepisnej šírky


nadmorská výška

Nadmorská výška osád je rôzna – od 430 metrov (Sliackovci) do 730 metrov (Výbohova Poľana). Centrum obce je 530 metrov nad morom.relatívna výška

Rozdiel medzi najvyšším bodom (930 m v blízkosti vrcholu Ďurovho vrchu) a najnižšie položeným miestom klokočského chotára (405 m v blízkosti Kocanského potoka) je 525 metrov.


susedné obce

Územie Klokoča hraničí s piatimi obcami: s Vígľašom na severe (osada Kocaň), so Stožkom na východe, na juhu so Starou Hutou, na juhozápade s Vígľašskou Hutou – Kalinkou a na západe so Slatinskými Lazmi. V minulosti s Klokočom susedila i Detva (jej súčasťou bol Stožok i Sliacka Poľana) a Zvolenská Slatina (do roku 1930, kedy sa Slatinské Lazy stali samostatnou obcou.